Danh ngôn

Linh hồn là một dạng thông tin

Linh hồn là một dạng thông tin

06:30 - Thứ 3, 20/12/2016

10 năm trước tôi đã viết trong học thuyết DungKQ thế này: Chỉ có thể giải thích được thế giới khi ta chấp nhận như một tiền đề rằng: Ý thức linh hồn cũng là một siêu vật chất dạng sóng giống như năng lượng, vận động nhanh hơn tốc độ ánh sáng, được hình th....

Lý trí hay cảm xúc?

Lý trí hay cảm xúc?

10:09 - Thứ 4, 16/11/2016

Những quyết định làm thay đổi thế giới luôn được dẫn dắt bởi cảm xúc chứ không phải lý trí!

Môi trường

Môi trường

06:49 - Thứ 2, 10/10/2016

Môi trường sẽ quyết định tất cả các hình thái phát triển ở trên đó.

Muốn gần thì phải giống

Muốn gần thì phải giống

17:04 - Thứ 2, 10/10/2016

Muốn gần thì phải giống

Khởi nguồn của thịnh vượng

Khởi nguồn của thịnh vượng

08:31 - Thứ 2, 10/10/2016

Ngăn nắp, sạch sẽ là khởi nguồn sự tôn nghiêm và thịnh vượng của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân.

Lãnh đạo và tiên tri!

Lãnh đạo và tiên tri!

10:11 - Thứ 2, 05/09/2016

Nhà tiên tri có thể không biết lãnh đạo nhưng nhà lãnh đạo nhất định phải có khả năng tiên tri.

Tốt hay Xấu

Tốt hay Xấu

06:05 - Thứ 6, 12/08/2016

Bản chất muôn vật luôn có hai mặt nên không tốt cũng không xấu. Tốt hay xấu phụ thuộc vào tầm nhìn.

Thành công

Thành công

07:49 - Thứ 5, 07/07/2016

Muốn thành công nhanh phải có sự khác biệt, muốn giữ thành công phải có kỷ luật.

Đức tin

Đức tin

08:17 - Thứ 2, 22/02/2016

Đức tin mê muội tỷ lệ nghịch với sự tôn nghiêm của chính trị.

Dân chủ

Dân chủ

21:33 - Thứ 5, 10/12/2015

Dân chủ chỉ thực sự có giá trị khi đa số đạt được một mặt bằng chung về nhận thức.

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn