Danh ngôn

Đức tin tôn giáo

Đức tin tôn giáo

16:29 - Thứ 4, 08/11/2017

Khi hiểu thế giới vật chất sẽ thấy được giá trị của Đức tin tôn giáo.

Đỉnh Cao

Đỉnh Cao

08:13 - Thứ 3, 12/09/2017

Ở trên đỉnh, tất cả các mặt bên của Kim Tự Tháp đều giống nhau.

Ý thức và vật chất

Ý thức và vật chất

09:53 - Thứ 2, 13/03/2017

ý thức sinh vật chất, vật chất quyết định ý thức.

Luân hồi

Luân hồi

10:21 - Thứ 6, 30/12/2016

Khi đã đi rất xa người ta sẽ quay về nơi bắt đầu.

Linh hồn là một dạng thông tin

Linh hồn là một dạng thông tin

10:28 - Thứ 3, 20/12/2016

10 năm trước tôi đã viết trong học thuyết DungKQ thế này: Chỉ có thể giải thích được thế giới khi ta chấp nhận như một tiền đề rằng: Ý thức linh hồn cũng là một siêu vật chất dạng sóng giống như năng lượng, vận động nhanh hơn tốc độ ánh sáng, được hình th....

Lý trí hay cảm xúc?

Lý trí hay cảm xúc?

10:09 - Thứ 4, 16/11/2016

Những quyết định làm thay đổi thế giới luôn được dẫn dắt bởi cảm xúc chứ không phải lý trí!

Môi trường

Môi trường

06:49 - Thứ 2, 10/10/2016

Môi trường sẽ quyết định tất cả các hình thái phát triển ở trên đó.

Muốn gần thì phải giống

Muốn gần thì phải giống

17:04 - Thứ 2, 10/10/2016

Muốn gần thì phải giống

Khởi nguồn của thịnh vượng

Khởi nguồn của thịnh vượng

08:31 - Thứ 2, 10/10/2016

Ngăn nắp, sạch sẽ là khởi nguồn sự tôn nghiêm và thịnh vượng của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân.

Lãnh đạo và tiên tri!

Lãnh đạo và tiên tri!

10:11 - Thứ 2, 05/09/2016

Nhà tiên tri có thể không biết lãnh đạo nhưng nhà lãnh đạo nhất định phải có khả năng tiên tri.

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn