Danh ngôn

Môi trường

Môi trường

06:49 - Thứ 2, 10/10/2016

Môi trường sẽ quyết định tất cả các hình thái phát triển ở trên đó.

Muốn gần thì phải giống

Muốn gần thì phải giống

17:04 - Thứ 2, 10/10/2016

Muốn gần thì phải giống

Khởi nguồn của thịnh vượng

Khởi nguồn của thịnh vượng

08:31 - Thứ 2, 10/10/2016

Ngăn nắp, sạch sẽ là khởi nguồn sự tôn nghiêm và thịnh vượng của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân.

Lãnh đạo và tiên tri!

Lãnh đạo và tiên tri!

10:11 - Thứ 2, 05/09/2016

Nhà tiên tri có thể không biết lãnh đạo nhưng nhà lãnh đạo nhất định phải có khả năng tiên tri.

Tốt hay Xấu

Tốt hay Xấu

06:05 - Thứ 6, 12/08/2016

Bản chất muôn vật luôn có hai mặt nên không tốt cũng không xấu. Tốt hay xấu phụ thuộc vào tầm nhìn.

Thành công

Thành công

07:49 - Thứ 5, 07/07/2016

Muốn thành công nhanh phải có sự khác biệt, muốn giữ thành công phải có kỷ luật.

Đức tin

Đức tin

08:17 - Thứ 2, 22/02/2016

Đức tin mê muội tỷ lệ nghịch với sự tôn nghiêm của chính trị.

Dân chủ

Dân chủ

21:33 - Thứ 5, 10/12/2015

Dân chủ chỉ thực sự có giá trị khi đa số đạt được một mặt bằng chung về nhận thức.

Sự tồn tại của tôn giáo và đức tin vào Chúa trời

Sự tồn tại của tôn giáo và đức tin vào Chúa trời

20:52 - Thứ 5, 10/12/2015

Tôn giáo và đức tin vào Chúa trời tồn tại khi con người không lý giải được khởi nguồn của vạn vật!

Diệt khổ

Diệt khổ

20:55 - Thứ 5, 10/12/2015

Muốn xa lánh phiền não, hãy luôn làm việc, kể cả những việc nhất thời không tạo ra lợi ích rõ ràng.

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn