HỌC THUYẾT DUNG KQ

Tiền tài và danh tiếng

Tiền tài và danh tiếng

06:53 - Chủ nhật, 18/03/2018

Gia phong chưa vững thì không nên giàu nhanh. Đạo đức chưa tốt thì đừng ham nổi tiếng sớm.

NHÂN PHÁP ĐỊA, ĐỊA PHÁP THIÊN, THIÊN PHÁP ĐẠO

NHÂN PHÁP ĐỊA, ĐỊA PHÁP THIÊN, THIÊN PHÁP ĐẠO

16:55 - Thứ 6, 02/03/2018

những sự việc tương đồng của con người, thần thánh, chúa trời thì cũng không phải là thần thánh hay chúa trời linh thiêng mà là do mạnh chi phối yếu, các quy luật hàng nghìn năm nay vẫn như vậy chưa thay đổi. Tất cả đều ở trong một chữ Đạo.

SÁNG TẠO VÀ KẾ THỪA LIÊN TỤC

SÁNG TẠO VÀ KẾ THỪA LIÊN TỤC

09:43 - Thứ 3, 12/12/2017

Thay đổi tư tưởng một quốc gia có ý nghĩa hơn GDP tỷ đô, triệu đô.

Dân tộc, huyền thoại và tôn giáo

Dân tộc, huyền thoại và tôn giáo

05:01 - Thứ 4, 06/12/2017

Dân tộc không có huyền thoại, quốc gia không có tôn giáo chủ đạo thì cũng giống như người say

Tôn giáo và lãnh tụ

Tôn giáo và lãnh tụ

17:03 - Thứ 5, 30/11/2017

Tôn giáo và sùng bái lãnh tụ đều là thuốc phiện của nhân dân

Sức mạnh của Đức tin

Sức mạnh của Đức tin

06:33 - Thứ 4, 29/11/2017

Xã hội không có đức tin là một xã hội hội yếu và sớm muộn nó sẽ bị chinh phục bởi sức mạnh đoàn kết và cảm thông của chính những người có đức tin mà trước đó nó đã lừa gạt

Niềm tin tôn giáo

Niềm tin tôn giáo

13:41 - Thứ 4, 08/11/2017

Khi hiểu thế giới vật chất sẽ thấy được giá trị của niềm tin tôn giáo.

Đỉnh Cao

Đỉnh Cao

08:13 - Thứ 3, 12/09/2017

Ở trên đỉnh, tất cả các mặt bên của Kim Tự Tháp đều giống nhau.

Hữu Thần hay Vô Thần

Hữu Thần hay Vô Thần

10:29 - Thứ 5, 18/05/2017

Người không có đường không thể đi xa, quốc gia không có tôn giáo không phát triển bền vững. Dù bất với cứ lý do nào thì muốn trở thành cường quốc, Việt Nam hiện nay cần phải có một tôn giáo đủ mạnh.

Ý thức và vật chất

Ý thức và vật chất

08:34 - Thứ 2, 13/03/2017

ý thức sinh vật chất, vật chất quyết định ý thức.

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn