Học thuyết DungKQ

NHÂN PHÁP ĐỊA, ĐỊA PHÁP THIÊN, THIÊN PHÁP ĐẠO

NHÂN PHÁP ĐỊA, ĐỊA PHÁP THIÊN, THIÊN PHÁP ĐẠO

16:55 - Thứ 6, 02/03/2018

những sự việc tương đồng của con người, thần thánh, chúa trời thì cũng không phải là thần thánh hay chúa trời linh thiêng mà là do mạnh chi phối yếu, các quy luật hàng nghìn năm nay vẫn như vậy chưa thay đổi. Tất cả đều ở trong một chữ Đạo.

SÁNG TẠO VÀ KẾ THỪA LIÊN TỤC

SÁNG TẠO VÀ KẾ THỪA LIÊN TỤC

09:43 - Thứ 3, 12/12/2017

Thay đổi tư tưởng một quốc gia có ý nghĩa hơn GDP tỷ đô, triệu đô.

Hữu Thần hay Vô Thần

Hữu Thần hay Vô Thần

10:29 - Thứ 5, 18/05/2017

Người không có đường không thể đi xa, quốc gia không có tôn giáo không phát triển bền vững. Dù bất với cứ lý do nào thì muốn trở thành cường quốc, Việt Nam hiện nay cần phải có một tôn giáo đủ mạnh.

Linh hồn là một dạng thông tin

Linh hồn là một dạng thông tin

10:28 - Thứ 3, 20/12/2016

10 năm trước tôi đã viết trong học thuyết DungKQ thế này: Chỉ có thể giải thích được thế giới khi ta chấp nhận như một tiền đề rằng: Ý thức linh hồn cũng là một siêu vật chất dạng sóng giống như năng lượng, vận động nhanh hơn tốc độ ánh sáng, được hình th....

Môi trường

Môi trường

06:49 - Thứ 2, 10/10/2016

Môi trường sẽ quyết định tất cả các hình thái phát triển ở trên đó.

Về tư tưởng, tôn giáo và đạo Phật

Về tư tưởng, tôn giáo và đạo Phật

08:37 - Thứ 5, 10/12/2015

Về tư tưởng, các tôn giáo luôn hướng người con người tới sự giải thoát khỏi bất công, đau khổ. Nhưng để thoát khỏi bất công đau khổ, mỗi tôn giáo lại đi theo một chủ trương khác nhau, ví dụ đạo Thiên Chúa thì phải tin vào Chúa để Chúa cứu thế

Học thuyết dungkq (12)

Học thuyết dungkq (12)

08:58 - Thứ 7, 05/12/2015

Từ năm 2007, khi thế giới vẫn tin rằng tốc độ của ánh sáng là tốc độ giới hạn của vũ trụ thì với học thuyết của mình, bằng lý luận, nhiều lần tôi đã xác định chắc chắn nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã sai khi cho rằng trong vũ trụ không gì có thể ....

Học thuyết dungkq - 10

Học thuyết dungkq - 10

08:56 - Thứ 7, 05/12/2015

Nhờ ý thức có khả năng vận động với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng nên con người có thể vượt thời gian để nhận biết được hình ảnh của tương lai cũng như quay ngược thời gian nhận biết quá khứ.

Học thuyết dungkq Phần 14

Học thuyết dungkq Phần 14

11:15 - Thứ 5, 03/12/2015

Con người chỉ có thể tư duy trong giới hạn nhất định của thực tế khách quan. Tức là thực tế khách quan tồn tại đến đâu thì con người tư duy tới đó. Và điều này sẽ tiếp tục được chứng minh khi mà khoa học đang tiến dần tới việc hiện thực hóa các bộ phim kh....

Học thuyết dungkq Phần 13

Học thuyết dungkq Phần 13

11:14 - Thứ 5, 03/12/2015

Các nhà khoa học đã có thể mô phỏng đường cong không - thời gian trong phòng thí nghiệm. Phương pháp trên chẳng những cho phép nghiên cứu cơ học lượng tử một cách trực quan, mà còn giúp giấc mơ chế tạo phi thuyền không gian nhanh hơn tốc độ ánh sáng hoặc ....

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn