Danh ngôn

SÁNG TẠO VÀ KẾ THỪA LIÊN TỤC

SÁNG TẠO VÀ KẾ THỪA LIÊN TỤC

18:49 - Thứ 3, 12/12/2017

Thay đổi sức mạnh một quốc gia có ý nghĩa hơn GDP tỷ đô, triệu đô.

Dân tộc, huyền thoại và tôn giáo

Dân tộc, huyền thoại và tôn giáo

05:01 - Thứ 4, 06/12/2017

Dân tộc không có huyền thoại, quốc gia không có tôn giáo chủ đạo thì cũng giống như người say

Tôn giáo và lãnh tụ

Tôn giáo và lãnh tụ

17:03 - Thứ 5, 30/11/2017

Tôn giáo và sùng bái lãnh tụ đều là thuốc phiện của nhân dân

Sức mạnh của Đức tin

Sức mạnh của Đức tin

06:33 - Thứ 4, 29/11/2017

Xã hội không có đức tin là một xã hội hội yếu và sớm muộn nó sẽ bị chinh phục bởi sức mạnh đoàn kết và cảm thông của chính những người có đức tin mà trước đó nó đã lừa gạt

Niềm tin tôn giáo

Niềm tin tôn giáo

13:41 - Thứ 4, 08/11/2017

Khi hiểu thế giới vật chất sẽ thấy được giá trị của niềm tin tôn giáo.

Đỉnh Cao

Đỉnh Cao

08:13 - Thứ 3, 12/09/2017

Ở trên đỉnh, tất cả các mặt bên của Kim Tự Tháp đều giống nhau.

Ý thức và vật chất

Ý thức và vật chất

08:34 - Thứ 2, 13/03/2017

ý thức sinh vật chất, vật chất quyết định ý thức.

Luân hồi

Luân hồi

10:21 - Thứ 6, 30/12/2016

Khi đã đi rất xa người ta sẽ quay về nơi bắt đầu.

Linh hồn là một dạng thông tin

Linh hồn là một dạng thông tin

06:30 - Thứ 3, 20/12/2016

10 năm trước tôi đã viết trong học thuyết DungKQ thế này: Chỉ có thể giải thích được thế giới khi ta chấp nhận như một tiền đề rằng: Ý thức linh hồn cũng là một siêu vật chất dạng sóng giống như năng lượng, vận động nhanh hơn tốc độ ánh sáng, được hình th....

Lý trí hay cảm xúc?

Lý trí hay cảm xúc?

10:09 - Thứ 4, 16/11/2016

Những quyết định làm thay đổi thế giới luôn được dẫn dắt bởi cảm xúc chứ không phải lý trí!

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn