DỊCH VỤ

TUYỂN SINH KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT - NTTT13TUYỂN SINH KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT - NTTT13

Trí tuệ là thứ mà bất kỳ kẻ nào muốn cướp cũng không được, con chỉ cần sống thì trí tuệ sẽ vĩnh viễn đi theo con.

Xem tiếp
DỊCH VỤ TƯ VẤNDỊCH VỤ TƯ VẤN

Cổ nhân có câu, “Người thầy thuốc sai lầm thì có thể giết chết một bệnh nhân, thầy phong thủy sai có thể hại chết một họ, một nhà chính trị sai lầm có thể tàn phá một quốc gia”. Điều đó cũng có nghĩa là nếu tìm được bác sỹ giỏi thì tính mệnh sẽ được cứu, ....

Xem tiếp
TUYỂN SINH KHÓA HỌC NÂNG TẦM TRI THỨC - ONLINE IV (2022-2023)TUYỂN SINH KHÓA HỌC NÂNG TẦM TRI THỨC - ONLINE IV (2022-2023)

....thứ mà con phải mang theo không phải là tiền bạc, cũng không phải là của cải, mà là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là thứ mà bất kỳ kẻ nào muốn cướp cũng không được, con chỉ cần sống thì trí tuệ sẽ vĩnh viễn đi theo con.

Xem tiếp
HỌC MỘT LẦN DÙNG MẤY ĐỜI KHÔNG HẾTHỌC MỘT LẦN DÙNG MẤY ĐỜI KHÔNG HẾT

Có những thứ chỉ sau 10 năm, 20 năm đã lạc hậu, nhưng có những kiến thức thì khi trời đất và con người còn thì vẫn nguyên giá trị!

Xem tiếp
THÔNG BÁO HOÀN THÀNH KHOÁ NTTT - 10THÔNG BÁO HOÀN THÀNH KHOÁ NTTT - 10

THÔNG BÁO HOÀN THÀNH KHOÁ NTTT - 10

Xem tiếp
TUYỂN SINH KHÓA HỌC NÂNG TẦM TRI THỨC - ONLINE III (2020-2021)TUYỂN SINH KHÓA HỌC NÂNG TẦM TRI THỨC - ONLINE III (2020-2021)

Khóa học Nâng Tầm Tri Thức Online cũng sẽ đạt hiệu quả như những khóa học Nâng Tầm Tri Thức đào tạo trực tiếp, chỉ khác nhau về thời gian, giúp cho mỗi học viên đạt được mục đích đặt ra của khóa học, truyền tải tri thức mới và nâng tri thức đã có từ trước....

Xem tiếp
TUYỂN SINH KHÓA HỌC NTTT - 10TUYỂN SINH KHÓA HỌC NTTT - 10

Khóa học Nâng Tầm Tri Thức sẽ giúp cho mỗi học viên đạt được mục đích đặt ra của khóa học, truyền tải tri thức mới và nâng tri thức đã có từ trước của học viên lên một tầm cao mới để trở thành một phong thủy gia hàng đầu hoặc chuyên gia trong lĩnh vực chu....

Xem tiếp
TUYỂN SINH KHÓA HỌC NÂNG TẦM TRI THỨC - ONLINE II (2019-2020)TUYỂN SINH KHÓA HỌC NÂNG TẦM TRI THỨC - ONLINE II (2019-2020)

Nguyên lý và những bí mật Phong thủy ứng dụng trong việc chọn đất, sửa nhà, kinh doanh, làm quan không gặp tai họa, lựa chọn đối tác cũng như những vấn đề khác trong cuộc sống như thiên văn, tướng mạo, điềm lành, điềm dữ.....

Xem tiếp
TUYỂN SINH KHÓA HỌC Nâng Tầm Tri Thức - ONLINE (2018-2019)TUYỂN SINH KHÓA HỌC Nâng Tầm Tri Thức - ONLINE (2018-2019)

Nguyên lý Phong thủy ứng dụng trong việc chọn đất, sửa nhà, kinh doanh, lựa chọn đối tác cũng như những vấn đề khác trong cuộc sống như thiên văn, tướng mạo, điềm lành điềm dữ.

Xem tiếp

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn