HỌC THUYẾT DUNG KQ

Diệt khổ

Diệt khổ

20:55 - Thứ 5, 10/12/2015

Muốn xa lánh phiền não, hãy luôn làm việc, kể cả những việc nhất thời không tạo ra lợi ích rõ ràng.

Hạnh phúc

Hạnh phúc

20:57 - Thứ 5, 10/12/2015

Hạnh phúc, là khi ta thấy thỏa mãn.

Chính trị

Chính trị

08:26 - Thứ 5, 10/12/2015

Chính trị, là sự thỏa mãn của số đông!

Suy hay Vượng

Suy hay Vượng

21:09 - Thứ 5, 10/12/2015

Chỉ khi nước biển rút bạn mới biết là ai bơi mà không mặc gì - Warren Buffett

Năng lực

Năng lực

21:36 - Thứ 5, 10/12/2015

Con người sẽ phát huy được năng lực tốt nhất khi tập trung làm một việc cụ thể.

Thần thánh

Thần thánh

21:13 - Thứ 5, 10/12/2015

Thần thánh do con người sinh ra, vì con người phục vụ.

Nhu cầu lớn nhất!

Nhu cầu lớn nhất!

08:36 - Thứ 5, 10/12/2015

Nhu cầu lớn nhất của con người là áp đặt cái tôi của mình lên người khác.

Tiểu gia, đại gia, lãnh đạo hay thánh nhân

Tiểu gia, đại gia, lãnh đạo hay thánh nhân

18:43 - Thứ 5, 10/12/2015

Con người luôn có xu hướng đem bán những gì bản thân dư thừa. Bán được sức khỏe có thể thành tiểu gia, bán được trí tuệ có thể thành đại gia, bán được niềm tin có thể thành lãnh đạo, bán được lý tưởng có thể thành thánh nhân.

Tiền bạc!

Tiền bạc!

21:25 - Thứ 5, 10/12/2015

Tiền bạc không phải là mục đích cuối cùng của con người, nhưng luôn là công cụ tối ưu nhất để đạt được mục đích, vì vậy hãy làm cho công cụ đó ngày càng mạnh hơn.

Về tư tưởng, tôn giáo và đạo Phật

Về tư tưởng, tôn giáo và đạo Phật

08:37 - Thứ 5, 10/12/2015

Về tư tưởng, các tôn giáo luôn hướng người con người tới sự giải thoát khỏi bất công, đau khổ. Nhưng để thoát khỏi bất công đau khổ, mỗi tôn giáo lại đi theo một chủ trương khác nhau, ví dụ đạo Thiên Chúa thì phải tin vào Chúa để Chúa cứu thế

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn