HỌC THUYẾT DUNG KQ

Học thuyết dungkq - 10

Học thuyết dungkq - 10

08:56 - Thứ 7, 05/12/2015

Nhờ ý thức có khả năng vận động với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng nên con người có thể vượt thời gian để nhận biết được hình ảnh của tương lai cũng như quay ngược thời gian nhận biết quá khứ.

Có nên chọn ngày đẹp, giờ đẹp để sinh con?

Có nên chọn ngày đẹp, giờ đẹp để sinh con?

11:49 - Thứ 5, 03/12/2015

Con người ta sinh ra trên đời ai cũng đều là kết quả của "tạo hóa", nên cho dù sinh thường hay sinh mổ đều lập được "số" cả. Vấn đề chỉ là có luận đúng hay không.

Tính Cách và Số Mệnh - Bản quyền bài viết!

Tính Cách và Số Mệnh - Bản quyền bài viết!

06:36 - Thứ 5, 03/12/2015

Số mệnh và hành vi là hai mặt của một vấn đề giống như âm - dương không thể tách rời.

Học thuyết dungkq Phần 14

Học thuyết dungkq Phần 14

11:15 - Thứ 5, 03/12/2015

Con người chỉ có thể tư duy trong giới hạn nhất định của thực tế khách quan. Tức là thực tế khách quan tồn tại đến đâu thì con người tư duy tới đó. Và điều này sẽ tiếp tục được chứng minh khi mà khoa học đang tiến dần tới việc hiện thực hóa các bộ phim kh....

Học thuyết dungkq Phần 13

Học thuyết dungkq Phần 13

11:14 - Thứ 5, 03/12/2015

Các nhà khoa học đã có thể mô phỏng đường cong không - thời gian trong phòng thí nghiệm. Phương pháp trên chẳng những cho phép nghiên cứu cơ học lượng tử một cách trực quan, mà còn giúp giấc mơ chế tạo phi thuyền không gian nhanh hơn tốc độ ánh sáng hoặc ....

Học thuyết dungkq Phần 12

Học thuyết dungkq Phần 12

11:12 - Thứ 5, 03/12/2015

Từ năm 2007, khi thế giới vẫn tin rằng tốc độ của ánh sáng là tốc độ giới hạn của vũ trụ thì với học thuyết của mình, bằng lý luận, nhiều lần tôi đã xác định chắc chắn nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã sai khi cho rằng.....

Học thuyết dungkq Phần 11

Học thuyết dungkq Phần 11

11:10 - Thứ 5, 03/12/2015

Không phải có thể, mà chắc chắn nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã sai khi cho rằng trong vũ trụ không gì có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Học thuyết dungkq Phần 10

Học thuyết dungkq Phần 10

11:09 - Thứ 5, 03/12/2015

Nhờ ý thức có khả năng vận động với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng nên con người có thể vượt thời gian để nhận biết được hình ảnh của tương lai cũng như quay ngược thời ....

Học thuyết dungkq Phần 9

Học thuyết dungkq Phần 9

11:08 - Thứ 5, 03/12/2015

Trong tự nhiên, vạn vật đều tạo ra năng lượng và có sự tương tác nhất định với môi trường xung quanh. Và bất cứ một sự vật hiện tượng nào trong vũ trụ hoặc trên Trái đất tạo ra năng lượng thì mô hình, hoặc sự mô phỏng của nó cũng tạo ra hiệu ứng năng lượn....

Học thuyết dungkq Phần 8

Học thuyết dungkq Phần 8

11:06 - Thứ 5, 03/12/2015

Ý thức nảy sinh từ nền tảng vật chất nhưng ngược lại sau khi hình thành ý thức lại có sự tác động trở lại làm thay đổi vật chất và có khả năng làm nảy sinh vật chất mới.

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn