HỌC THUYẾT DUNG KQ

Tiền bạc!

Tiền bạc!

21:25 - Thứ 5, 10/12/2015

Tiền bạc không phải là mục đích cuối cùng của con người, nhưng luôn là công cụ tối ưu nhất để đạt được mục đích, vì vậy hãy làm cho công cụ đó ngày càng mạnh hơn.

Về tư tưởng, tôn giáo và đạo Phật

Về tư tưởng, tôn giáo và đạo Phật

08:37 - Thứ 5, 10/12/2015

Về tư tưởng, các tôn giáo luôn hướng người con người tới sự giải thoát khỏi bất công, đau khổ. Nhưng để thoát khỏi bất công đau khổ, mỗi tôn giáo lại đi theo một chủ trương khác nhau, ví dụ đạo Thiên Chúa thì phải tin vào Chúa để Chúa cứu thế

Nhất hay Nhị

Nhất hay Nhị

09:42 - Thứ 5, 10/12/2015

Bản thể là Nhất nguyên, tồn tại là Nhị nguyên.

Tư tưởng!

Tư tưởng!

21:16 - Thứ 5, 10/12/2015

Ai cũng sẽ phải chết, nhưng một tư tưởng lớn có thể sống mãi.

Kiến thức

Kiến thức

21:31 - Thứ 5, 10/12/2015

Kiến thức là những thứ tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất cứ cá nhân nào, con người không sáng tạo được ra kiến thức mà chỉ có khả năng nhận biết, ứng dụng và mô tả lại kiến thức một cách chính xác nhất có thể. Có hay không định....

Triết Gia

Triết Gia

04:45 - Thứ 5, 10/12/2015

Ở đỉnh cao, tất cả đều là những triết gia giản dị.

Tiền và lý tưởng

Tiền và lý tưởng

21:18 - Thứ 5, 10/12/2015

Thừa tiền nhưng thiếu lý tưởng, sớm muộn cũng hư hỏng.

Định nghĩa về Thiên tài!

Định nghĩa về Thiên tài!

08:33 - Thứ 5, 10/12/2015

Thiên tài là những người có thể biến cái phức tạp thành đơn giản và dùng cái đơn giản đó để giải quyết được những vấn đề phức tạp.

Định nghĩa về Xã hội

Định nghĩa về Xã hội

08:38 - Thứ 5, 10/12/2015

Xã hội, là tập hợp sự hỗn loạn của số đông được dẫn dắt bởi nhóm nhỏ có kỷ luật.

Học thuyết dungkq (12)

Học thuyết dungkq (12)

08:58 - Thứ 7, 05/12/2015

Từ năm 2007, khi thế giới vẫn tin rằng tốc độ của ánh sáng là tốc độ giới hạn của vũ trụ thì với học thuyết của mình, bằng lý luận, nhiều lần tôi đã xác định chắc chắn nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã sai khi cho rằng trong vũ trụ không gì có thể ....

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn