HỌC THUYẾT DUNG KQ

Học thuyết dungkq Phần 4

Học thuyết dungkq Phần 4

11:02 - Thứ 5, 03/12/2015

Theo thuyết luợng tử nếu ánh sáng ngừng chuyển động hoặc tốc độ vận động của con người bằng với tốc độ ánh sáng thì sẽ không còn có khái niệm Thời Gian nữa vì con người chỉ cảm nhận được không gian 3 c....

Học thuyết dungkq Phần 3

Học thuyết dungkq Phần 3

17:13 - Thứ 5, 03/12/2015

Ý thức cũng là một siêu vật chất năng lượng dạng sóng có khả năng tạo ra năng lượng, vận động nhanh hơn tốc độ ánh sáng, được hình thành từ những tư duy, suy nghĩ, những phản ứng, những tâm tư của những động vật cao cấp và chỉ có những sinh vật có tư du......

Học thuyết dungkq Phần 2

Học thuyết dungkq Phần 2

11:00 - Thứ 5, 03/12/2015

Từ thời cổ đại,con người đã tin rằng ngoài thân xác ra con người còn có linh hồn, Linh hồn là phần linh diệu nhất, thâm sâu nhất. Khi chết,thân xác trở nên bất động và đi vào hủy diệt còn linh hồn thì lìa khỏi thân xác. Đã có nhiều người, nhiều nhà triết ....

Học thuyết dungkq Phần 1

Học thuyết dungkq Phần 1

10:59 - Thứ 5, 03/12/2015

Chưa có một triết học, một lý thuyết hay một công trình khoa học nào hiện nay có thể giải thích một cách thống nhất được những điều huyền bí đã diễn ra trong cuộc sống

Học Thuyết DUNGKQ

Học Thuyết DUNGKQ

10:58 - Thứ 5, 03/12/2015

Học thuyết này sẽ là sự chấm dứt của những tín ngưỡng, những niềm tin tôn giáo mù quáng. Và tôi tin rằng khi tôi hoàn thành tác phẩm này tên tôi sẽ được xếp ngang hàng với những nhà triết học....

Tin mới nhất

Tin xem nhiều

Bình chọn